Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค มัดรวมไอเดีย ส่งของขวัญปีใหม่ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงวัยในครอบครัว ป้องกันการหกล้ม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงขอแนะนำลูกหลานเลือกอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้ม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงวัยในครอบครัว

วันนี้ (26 ธันวาคม 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 หรือกว่า 12 ล้านคน และเมื่อเทียบปัญหาสุขภาพกับประชากรไทยทุกกลุ่มวัยจะพบว่ากลุ่มสูงวัยพบปัญหาสุขภาพและการบาดเจ็บที่สำคัญ คือการพลัดตกหกล้ม จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พบว่าผู้สูงอายุเกือบ 4 ล้านคน เกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาด บนพื้นระดับเดียวกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดการบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 90,000 รายต่อปี ซึ่งสถานที่หกล้มของผู้สูงวัยส่วนใหญ่เกิดภายในบ้าน โดยเฉพาะในห้องน้ำ พบมากถึงร้อยละ 30

ขอแนะนำลูกหลานเลือกอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้มสำหรับผู้สูงวัยในครอบครัว เพื่อเป็นของขวัญแทนความห่วงใยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ 1) ติดตั้งราวจับในห้องน้ำ บริเวณที่อาบน้ำและโถส้วม เพื่อให้ผู้สูงวัยใช้จับพยุงตัว หรือจับเวลาเดินเข้า-ออกห้องน้ำ  2) เลือกใช้เก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำที่มีพนักพิงและที่พักแขน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย  3) จัดวางแผ่นรองกันลื่นภายในบริเวณห้องน้ำ  4) จัดหาพรมเช็ดเท้าขอบเรียบ และไม่ลื่น ป้องกันผู้สูงวัยสะดุดหกล้ม และ 5) เลือกใช้รองเท้าหุ้มส้นที่พื้นมีดอกยางให้ผู้สูงวัยใส่เดิน เพื่อป้องกันการลื่นล้ม

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงวัยสามารถป้องกันได้ หากผู้สูงวัยและผู้ที่ดูแลเข้าใจถึงความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติตัวให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ หากพบเห็นผู้สูงอายุหกล้ม ให้ตั้งสติพร้อมประเมินความปลอดภัย และหากพบอวัยวะผิดรูป ห้ามเข้าไปอุ้มหรือขยับตัวผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ให้รีบโทร.1669 ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

*******************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

แชร์เลย / Share