Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 173
  • ขนาดไฟล์ 4.36 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง พฤศจิกายน 29, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด พฤศจิกายน 30, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 43/2565 " กายพร้อม! รถพร้อม! เดินทางอย่างไรให้ปลอยภัยในช่วงวันหยุดยาว"

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 43/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 48 (วันที่ 27 พ.ย. -  3 ธ.ค. 65)

 

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค จากสถิติศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -  23 พ.ย. 65 พบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสะสม รวม 847,317 ราย แบ่งเป็น ผู้บาดเจ็บ 834,130 ราย (ร้อยละ 98.44) ผู้เสียชีวิต 13,042 ราย (ร้อยละ 1.53) และทุพพลภาพ 145 ราย (ร้อยละ 0.02) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 36-60 ปี โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ รถยนต์ จังหวัดที่มีรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ชลบุรีและนครราชสีมา ตามลำดับ โดยจากสถิติย้อนหลังเมื่อปี 2564 พบว่าจะมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงในช่วงเดือนมีนาคม ธันวาคม และมกราคม ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีเทศกาลและวันหยุดยาว”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ประเทศไทยมีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เช่น วันพ่อแห่งชาติ และวันรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเข้าใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และอาจมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่มากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีโอกาสที่จะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ดังนี้ 1.ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  2.คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ควรมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ลมชัก เป็นต้น ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ 6-8 ชั่วโมง  3.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน และในขณะขับขี่,คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง และหากมีเด็กร่วมเดินทางควรพิจารณาใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat)  4.ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ  5.ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย  6.ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพักหรือมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้โทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที โทร 1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

FileAction
พยากรณ์โรครายสัปดาห์ ฉบับที่ 43-2565 อุบัติเหต.pngดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share