Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 289
  • ขนาดไฟล์ 0.00 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กันยายน 28, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 28, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 37/2565 "เตือน ! ช่วงนี้อากาศร้อนสลับฝนตก กินอาหารไม่สุก ค้างคืน เสี่ยงอุจจาระร่วง แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด”

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 37/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 25 ก.ย. - 1 ต.ค. 65)

 

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในปีนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กันยายน 2565) พบผู้ป่วยแล้ว 410,699 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 620.66 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.45 พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (16.42%) รองลงมาคือ มากกว่า 65 ปี (15.25%) และ 25-34 ปี (13.56%) ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณ์โรคอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์การระบาดในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี พบผู้ป่วย จำนวน 421 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Rotavirus และเหตุการณ์จากการประชุมอบรมในจังหวัดนครพนม พบผู้ป่วย จำนวน 12 ราย”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในระยะนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสลับกับมีฝนตก อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากประชาชนรับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก อาหารค้างคืน อาหารที่ปรุงโดยไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะในการจัดเลี้ยงอาหารในคนหมู่มาก เช่นกลุ่มนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ค่าย หรือเรือนจำ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคอุจจาระร่วง   กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดที่ได้รับมาตรฐาน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อน-หลังการเตรียมอาหาร และหลังขับถ่าย  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 กันยายน 2565

FileAction
พยากรณ์โรครายสัปดาห์ ฉบับที่ 37-65 อุจจาระร่วงดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share