Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังร่วม สคบ.บุกจับแหล่งขายบุหรี่ไฟฟ้าใจกลางกรุงเทพ

วานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) พร้อมทีมนิติกรกองงานฯ ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งนำโดย ดร.พวงเพ็ชร์ ขุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และที่ปรึกษาผู้ว่ากทม. ลงพื้นที่ตรวจจับร้านค้าลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า บริเวณย่านถนนข้าวสาร คลองถมเซ็นเตอร์ โดยสามารถยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่าหลายล้านบาท

นพ.ชยนันท์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยกระดับมาตรการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งการห้ามนำเข้า ห้ามขาย ห้ามให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีกฎหมายบังคับใช้อยู่ 3 ฉบับ ได้แก่

1. กรณีพบเห็นการขาย ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า มีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. กรณีพบเห็นการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า มีความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุ และพาหนะใดๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 244 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นด้วยได้

3. กรณีมีผู้ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า เป็นความผิดตามมาตรา 246 ของพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรมควบคุมโรค ขอชี้แจงประชาชนว่าบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด พัฒนาการของสมองเด็กซึ่งปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นตัวการ์ตูนเพื่อดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงเด็กและเยาวชน จึงขอวอนผู้ปกครอง และครูรู้เท่าทันภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งช่วยแนะนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

**********************************

ข้อมูลจาก: กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

แชร์เลย / Share