Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โรคไข้หวัดนกที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศ

ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US Centers for Disease Control and Prevention) จัดการประชุม แผนงานไข้หวัดใหญ่ Southeast Asia Avian Influenza workshop 2023 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม แอทธินี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการวิจัย ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและผลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เพื่อเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามด้านสุขภาพ การประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญโรคไข้หวัดนกจากทั้งหน่วยงานสุขภาพสัตว์ และสุขภาพคนของประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ไทย ฟิลิปปินส์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา รวมกว่า 100 ท่าน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดการประชุมและให้ความเห็นว่า การประชุมครั้งนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป และประเทศในเอเชีย ซึ่งพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นชัดเจน เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดนกในคนประปราย  ตัวอย่างเช่น รายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 จำนวน 2 รายที่ประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งนานาชาติต้องผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อเอาชนะความท้าทายและอุปสรรคในการต่อสู้กับโรคระบาดต่างๆ ทั้งโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอื่นๆ โดยใช้บทเรียนการดำเนินงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 มาพัฒนาระบบการจัดการต่างๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้รณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสสูงที่จะระบาดในฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด 19 ตามนโยบาย “วัคซีนคู่สู้หน้าฝน” Dual vaccination to prevent influenza and COVID-19 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีภูมิคุ้มกันต่อทั้งสองโรค ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

*****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

 

แชร์เลย / Share