Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมด่าน นครสวรรค์ เช็กความพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเสริมพลังและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ด่านจังหวัดนครสวรรค์ก่อนหยุดยาวช่วงสงกรานต์ และมีผู้เดินทางจำนวนมาก ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เน้นย้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ปกครอง ให้บูรณาการร่วมกัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (11 เมษายน 2567) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมลงพื้นที่ติดตามนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดนครสวรรค์

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรณรงค์ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขับขี่ยานพาหนะต่างๆ ลงให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความสูญเสียบนท้องถนน กรมควบคุมโรค มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ทั้ง 12 เขต สุ่มตรวจการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งการขายสุราในสถานที่ห้ามขาย สำรวจร้านค้าในชุมชนที่ขายสุราในเวลาห้ามขาย และให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือน/ตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และมีการดื่มสุรา จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนและดำเนินคดีไปถึงผู้ขาย หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดกฎหมายให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0-2590-3342 หรือ สายด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ให้มีการเตรียมความพร้อม ตั้งด่านตรวจในช่วง 7 วัน ก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในวันนี้มาตรวจเยี่ยมบริการประชาชนที่ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ และด่านองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ปกครอง บูรณาการร่วมกัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่สละเวลาในช่วงวันหยุดมาดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) อ.เมืองนครสวรรค์ และโรงพยาบาลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังการนำเสนอการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 และการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

“ขอให้พี่น้องประชาชนจะเดินทางไปกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เน้นย้ำขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยขณะขับรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน” นายแพทย์ดิเรก กล่าว

 

**********************************

ข้อมูลจาก: กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 เมษายน 2567

แชร์เลย / Share