Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค จัดงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคฯ ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ กรมควบคุมโรคจึงจัดงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญทั่วประเทศในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยในงานจะมีการคัดกรองโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบซี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคโควิด 19 รวมทั้งสร้างความรอบรู้ป้องกันการพลัดตกหกล้มให้กับผู้สูงอายุ

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังเป็นประธาน เปิดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ และภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการแพทย์ และการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ และภัยสุขภาพสำคัญ ในครั้งนี้ ได้มีการคัดกรองโรคติดต่อสำคัญ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบซี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อสร้างความรอบรู้ป้องกันการพลัดตกหกล้มให้กับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้กรมควบคุมโรคทั่วประเทศจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และในส่วนกลาง รวม 13 ครั้ง ช่วงระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2565 และมีผู้เข้าร่วมงานรวมมากกว่า 5,000 คน

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ.2565 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มอบรองเท้าให้ผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรคผิวหนัง โรคเรื้อน และตรวจคัดกรองโควิด19 ให้ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมเน้นย้ำ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การป้องกันการพลัดตกหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัย การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม และการฉีดวัคซีนต่างๆ เพื่อลดโอกาสในการเจ็บป่วยรุนแรง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เข็มกระตุ้น เป็นต้น  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

แชร์เลย / Share