โปสเตอร์

10 ข้อแนะนำ ทำให้โรงพยาบาลสนามให้ปลอดยุงลาย

จำนวนดาวน์โหลด : 67 | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

โปสเตอร์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น 6 ภาษา (Thai/Eng/Lao/Cambodia/Myanmar/Jawi)

จำนวนดาวน์โหลด : 280 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

โรคเลปโตสไปโรสิส

จำนวนดาวน์โหลด : 234 | จำนวนผู้เข้าชม : 14 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

แนวทางควบคุมโรคติดต่อ และโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

จำนวนดาวน์โหลด : 286 | จำนวนผู้เข้าชม : 12 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กินหมูดิบเสี่ยงไข้หูดับ

จำนวนดาวน์โหลด : 91 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ข้อแนะนำการป้องกันโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ

จำนวนดาวน์โหลด : 90 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ข้อแนะนำการเตรียมและการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

จำนวนดาวน์โหลด : 48 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ข้อแนะนำการเลือกซื้อวัตถุดิบ สำหรับการจัดเตรียมอาหาร

จำนวนดาวน์โหลด : 93 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
    แชร์เลย / Share