แผ่นพับ/ใบปลิว

แผ่นพับคำแนะนำป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies virus)

จำนวนดาวน์โหลด : 142 | จำนวนผู้เข้าชม : 1 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

แผ่นพับ จะใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อโควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น 6 ภาษา (Thai/Eng/Lao/Cambodia/Myanmar/Jawi)

จำนวนดาวน์โหลด : 581 | จำนวนผู้เข้าชม : 1 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

โรคเลปโตสไปโรสิส

จำนวนดาวน์โหลด : 356 | จำนวนผู้เข้าชม : 8 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

โรคเมลิออยด์

จำนวนดาวน์โหลด : 98 | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กินหมูดิบเสี่ยงไข้หูดับ

จำนวนดาวน์โหลด : 63 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5

จำนวนดาวน์โหลด : 685 | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

รับมือ PM 2.5 อย่างปลอดภัย

จำนวนดาวน์โหลด : 40 | จำนวนผู้เข้าชม : 8 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

แผ่นปลิวคำแนะนำการออกกำลังกายในภาวะฝุ่น PM 2.5

จำนวนดาวน์โหลด : 51 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ควันธูป ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม 

จำนวนดาวน์โหลด : 95 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
    แชร์เลย / Share