อินโฟกราฟิก

Search
Generic filters

ซีเซียม 137 คืออะไร

จำนวนดาวน์โหลด : 40 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

5 โรค ภัยสุขภาพในฤดูร้อน

จำนวนดาวน์โหลด : 10 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

Avian Influenza ไข้หวัดนก

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

อันตรายเน้น ๆ ของคนทำงาน "ห้องเเช่เย็น"

จำนวนดาวน์โหลด : 4 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ไลฟ์สไตล์วัยทำงานปัจจุบัน เสี่ยงโรคหัวใจเเละหลอดเลือด

จำนวนดาวน์โหลด : 14 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

่ไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

จำนวนดาวน์โหลด : 3 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

โรคไข้เลือดออก (Dengue) กับ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya)

จำนวนดาวน์โหลด : 2 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

อันตราย ของเล่นปนเปื้อนสารทาเลต "เรื่องไม่เล่น ใน ของเล่นเด็ก"

จำนวนดาวน์โหลด : 3 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ทำไมหนังท้องตึง เเล้วหนังตาหย่อน?

จำนวนดาวน์โหลด : 6 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

จับตา...เฝ้าระวัง ไข้หวัดนก

จำนวนดาวน์โหลด : 9 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566

จำนวนดาวน์โหลด : 8 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
แชร์เลย / Share