อินโฟกราฟิก

6 โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม

จำนวนดาวน์โหลด : 15 | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ RSV

จำนวนดาวน์โหลด : 80 | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน

จำนวนดาวน์โหลด : 9 | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ไฟดูด vs ไฟช็อต ระวังภัยจากไฟฟ้า ช่วงหน้าฝน

จำนวนดาวน์โหลด : 19 | จำนวนผู้เข้าชม : 1 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

RSV อาการคล้ายไข้หวัด เเต่อันตรายมากกว่า

จำนวนดาวน์โหลด : 66 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายตอนปลายฝนต้นหนาว

จำนวนดาวน์โหลด : 49 | จำนวนผู้เข้าชม : | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

จำนวนดาวน์โหลด : 9 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กำจัดยุงลายในโรงงาน

จำนวนดาวน์โหลด : 12 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กำจัดยุงลายในโรงเเรม

จำนวนดาวน์โหลด : 6 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

หยุด !!! ภัยร้ายไข้เลือดออก

จำนวนดาวน์โหลด : 37 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา อันตรายจากยุงลาย

จำนวนดาวน์โหลด : 8 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

วัคซีนโปลิโอ สูตร ฉีด 2 เข็ม + หยอด 3 โดส

จำนวนดาวน์โหลด : 11 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
แชร์เลย / Share