Search
Close this search box.

อินโฟกราฟิก

เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา
เลือกทั้งหมด
สื่อมัลติมีเดีย
อินโฟกราฟิก
คลิปวิดีโอ
สื่อวิทยุ
สื่อโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์
โปสเตอร์
แบนเนอร์
สติ๊กเกอร์
โรลอัพ
แผ่นพับ/ใบปลิว
สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
งานสื่อสารความเสี่ยง
สื่อประชาสัมพันธ์
Tiktok
ข้อมูลเชิงลึก
แผนงาน/โครงการ
ทำเนียบ
ข่าวปลอม
งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
วิจัย/ประเมินผล
ทําเนียบ
สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์
คู่มือ/แนวทาง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
คู่มือ/แนวทาง
วิจัย/ประเมินผล
ทําเนียบ
สื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วิชาการ
แนวทาง
รายงานประจำปี
คู่มือ
วิจัย
ข่าวสาร
ข่าวสื่อมวลชน
พยากรณ์โรค
ข่าวประชาสัมพันธ์

อันตรายจากควันของท่อไอเสีย เข้าห้องโดยสารรถยนต์

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

กินเห็ดพิษ เสี่ยง ตาย

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ข้าสู่หน้าฝน ระวัง!! ไข้เลือดออก

จำนวนดาวน์โหลด : 6 | จำนวนผู้เข้าชม : | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

มาตรการรับมือการระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

จำนวนดาวน์โหลด : 34 | จำนวนผู้เข้าชม : 1 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน ของทุกปี

จำนวนดาวน์โหลด : 20 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

หน้าฝน ระวัง"เห็ดพิษ" ใส่ใจสักนิดก่อน"ขิต"ไม่รู้ตัว

จำนวนดาวน์โหลด : 17 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

รถรับ-ส่ง ปลอดภัย ห่วงใยบุตรหลาน

จำนวนดาวน์โหลด : 8 | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

อันตรายจาก...เห็ดพิษ

จำนวนดาวน์โหลด : 21 | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

เรื่องของ "เห็ดพิษ"

จำนวนดาวน์โหลด : 16 | จำนวนผู้เข้าชม : 1 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

เห็ดที่คล้ายกัน จนชวนเข้าใจผิด

จำนวนดาวน์โหลด : 76 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

เห็ดพิษ อันตรายถึงชีวิต

จำนวนดาวน์โหลด : 14 | จำนวนผู้เข้าชม : 1 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

โรคไข้เลือดออก ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งเสี่ยงเสียชีวิต

จำนวนดาวน์โหลด : 45 | จำนวนผู้เข้าชม : | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
แชร์เลย / Share