อินโฟกราฟิก

Search
Generic filters

สูดฝุ่นเยอะ เสี่ยงปอดพัง ระวัง "โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)"

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

รู้ทันกันโรค ปอดอักเสบ (Pneumonia)

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

โรคร่าเริง ภัยร้ายใกล้ตัว ใครชอบ "อดหลับ อดนอน" เสี่ยงเป็น!

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 9 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

ขับเคลื่อนสังคมไทย "ทำให้เท่าเทียม" มุ่งสู่การยุติเอดส์

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

รู้จักไหม ? โรคไข้มาลาเรีย (Malaria)

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

อันตราย Hydrogen Cyanide (ไฮโดรเจนไซยาไนด์)

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

วิธีป้องกันตนเอง กรณีตรวจพบ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอากาศ

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

7 วิธีเตรียมความพร้อมเที่ยวหน้าหนาว ปลอดภัยเเน่ๆ จ๊ะวิ

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

กินเหล้าคลายหนาว ตาย...ไม่รู้ตัว

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2565 ควรรู้ !! ดูเเลโรคเบาหวาน

จำนวนดาวน์โหลด : 2 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก World diabetes day

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

วันเบาหวานโรค 14 พฤศจิกายน 2565

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร
แชร์เลย / Share