สื่อโทรทัศน์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เปิดสถานีตรวจวัคคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี

จำนวนดาวน์โหลด : 176 | จำนวนผู้เข้าชม : 11 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หวัดนก

จำนวนดาวน์โหลด : 180 | จำนวนผู้เข้าชม : 10 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
    แชร์เลย / Share