สื่อวิทยุ

Search
Generic filters

สปอตวิทยุ เรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น

จำนวนดาวน์โหลด : 2 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เเละมวลชนสัมพันธ์

สปอตวิทยุ เรื่อง มาตรการ UP

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 9 | หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เเละมวลชนสัมพันธ์

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยหลัก 3 เก็บ

จำนวนดาวน์โหลด : 4 | จำนวนผู้เข้าชม : 13 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคโควิด 19 เวอร์ชั่น 2

จำนวนดาวน์โหลด : 1 | จำนวนผู้เข้าชม : 8 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคโควิด 19 เวอร์ชั่น 1

จำนวนดาวน์โหลด : 4 | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวนดาวน์โหลด : 3 | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน

จำนวนดาวน์โหลด : 4 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในวัยรุ่น

จำนวนดาวน์โหลด : 17 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร
แชร์เลย / Share