Search
Close this search box.

คลิปวิดีโอ

เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา
เลือกทั้งหมด
สื่อสิ่งพิมพ์
โปสเตอร์
แบนเนอร์
สติ๊กเกอร์
โรลอัพ
แผ่นพับ/ใบปลิว
สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
งานสื่อสารความเสี่ยง
สื่อประชาสัมพันธ์
Tiktok
ข้อมูลเชิงลึก
แผนงาน/โครงการ
ทำเนียบ
ข่าวปลอม
งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ทําเนียบ
สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์
คู่มือ/แนวทาง
วิจัย/ประเมินผล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
คู่มือ/แนวทาง
วิจัย/ประเมินผล
ทําเนียบ
สื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วิชาการ
แนวทาง
รายงานประจำปี
คู่มือ
วิจัย
ข่าวสาร
พยากรณ์โรค
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสื่อมวลชน
สื่อมัลติมีเดีย
อินโฟกราฟิก
คลิปวิดีโอ
สื่อวิทยุ
สื่อโทรทัศน์

สคร.12 สงขลา รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม "Equalize: ทำให้เท่าเทียม"

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

รอบรู้เรื่องโรคกับสคร.12 สงขลา ตอน "..รู้ทันป้องกันโรคเบาหวาน.."

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

3 อุปกรณ์ทำเองง่ายๆ ช่วยลอยตัวในน้ำ ป้องกันการจมน้ำ

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

โควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย สู่การเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ท่องเที่ยวอุ่นใจ ปลอดภัยด้วยมาตรการ 2U

จำนวนดาวน์โหลด : 35 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

สวมหน้ากากอนามัยไว้ ปลอดภัยกว่า

จำนวนดาวน์โหลด : 48 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสภูมิคุ้มกัน

จำนวนดาวน์โหลด : 53 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

วิธีกำจัดแหล่งว่างไข่ยุงลาย

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ยุงลายพาหะนำโรค

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
แชร์เลย / Share