คลิปวิดีโอ

Search
Generic filters

สคร.12 สงขลา รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม "Equalize: ทำให้เท่าเทียม"

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

รอบรู้เรื่องโรคกับสคร.12 สงขลา ตอน "..รู้ทันป้องกันโรคเบาหวาน.."

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 2 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

โควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย สู่การเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

ท่องเที่ยวอุ่นใจ ปลอดภัยด้วยมาตรการ 2U

จำนวนดาวน์โหลด : 6 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เเละมวลชนสัมพันธ์

สวมหน้ากากอนามัยไว้ ปลอดภัยกว่า

จำนวนดาวน์โหลด : 4 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เเละมวลชนสัมพันธ์

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสภูมิคุ้มกัน

จำนวนดาวน์โหลด : 6 | จำนวนผู้เข้าชม : 3 | หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เเละมวลชนสัมพันธ์

วิธีกำจัดแหล่งว่างไข่ยุงลาย

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

ยุงลายพาหะนำโรค

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 10 | หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร
แชร์เลย / Share