คลิปวิดีโอ

เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ฝุ่นเล็ก ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ PM 2.5

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิปฐมวัย ทุกช่วงวัยสุขภาพดี (Kids Vaccination)

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

การเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว

จำนวนดาวน์โหลด : 35 | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

กลับบ้านสงกรานต์ ส่งมอบความห่วงใยให้สูงอายุที่บ้าน เดินอย่างมั่นคง ปลอดภัยจากการหกล้ม 

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

คำแนะนำการป้องกัน โรคอุจจาระร่วง

จำนวนดาวน์โหลด : 60 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

เตรียมความพร้อมการให้ LAAB ในผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์เพิ่มภูมิต้านทานโควิด19

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

คำแนะนำการฉีด LAAB version 1

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

คำแนะนำการฉีด LAAB ฉบับปรับปรุง พ.ย. 65

จำนวนดาวน์โหลด : | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
แชร์เลย / Share